INFO

Wat is jouw verhaal? Kunstenaars Nils Westergard geeft een inkijkje in het leven van de mensen uit de wijk aan de hand van hun sleutelbos; een klein object wat toch heel sentimenteel kan zijn. Je vindt de muurschildering aan de Julianalaan, samen met de werken van Sipros en Poter.  Nils: “Ik vind het zo leuk dat we de hele dag van die kleine totems bij ons hebben, en dat zoveel mensen iets kleins en sentimenteels aan hun sleutelbos hebben. En natuurlijk heeft de beeldtaal ook betrekking op het gebouw, want zo hebben mensen toegang tot hun woning.”

EN: What’s your story? Artist Nils Westergard (@nilsrva) gives an insight into the lives of the people in the neighborhood through their key rings; a small object than can be very sentimental and significant. Nils: “I think it is so fun that we have these little totems on us all day, and so many people have something small and sentimental on their keys. And of course, the imagery also relates to the building since that’s how people access the building.”

Photographer: Beeldgolf en Nils Westergard

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS