INFO

Met dit werk waarin de geschiedenis van de tulp en de identiteit van Schagen centraal staat, maakt kunstenaar Tymon de Laat een koppeling tussen verschillende culturen. De tulp, een bloem met typisch Nederlands imago die veel te vinden is rondom Schagen, heeft eigenlijk zijn oorsprong in Centraal Azië. In dit werk verbindt hij deze geschiedenis met die van het afgebeelde model: een Nederlands vrouw met centraal-aziatische afkomst. De gebruikte kleuren en de typerende lijntekeningen in het gezicht verwijzen naar het stadswapen van Schagen.
.
With this work, which focuses on the history of the tulip and the identity of Schagen, Tymon makes a link between different cultures. The tulip, a flower with a typical Dutch image can be found a lot around Schagen, but actually has its origin in Central Asia. In this work, he connects this history with the depicted model: a beautiful Dutch woman of Central Asian descent. The colors of the flowers and the typical line drawings on the face refer to Schagen’s coat of arms.
📸 AGHeeremansPhotography

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS