INFO

De Franse schilder en multimediakunstenaar Koga One heeft zijn sporen nagelaten in Emmen! Ook al is hij niet meer in de buurt, de ogen van zijn mural blijven observeren. Dit prachtige geschilderde mens is gefragmenteerd en vervormd. De realistische texturen worden gecombineerd met minimalistische vormen en felle kleuren, waardoor een intrigerend beeld ontstaat dat speelt met contrast en tegenstelling. We kunnen er geen genoeg van krijgen!

Koga One: “Mijn favoriete thema is de mens en, in het bijzonder, de blik in hun ogen, die ik overal achterlaat na mijn bezoek alsof ik zelfs kan blijven observeren wanneer ik er niet meer ben. Door het verdraaien van realisme en te spelen met ruwere verf, verken ik de paradox en het ongemak dat ontstaat wanneer het vertrouwde wordt verstoord of gebroken.”

🇬🇧: French painter and multi-media artist Koga One left his mark in Emmen! Even though he’s no longer in the area, the eyes on the building continue to observe. This beautifully painted human is fractured and distorted and the realistic textures are combined with minimalist shapes and bright colors, creating an intriguing image that plays with contrast and opposition. We can’t get enough of it!

Koga One: “My favorite theme is the human and, in particular, the look in their eyes, which I leave everywhere after my visit as if I could continue to observe even when I am no longer there. By distorting realism and playing with rawer paint, I explore the paradox and the embarrassment that arises when the familiar is distorted or fractured by outside influences.”

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS