INFO

Kunstenaar Max on Duty maakte deze vrolijk gekleurde walls naast het WTC Hotel in Leeuwarden. De mural van deze Turkse street artist verbeeldt metaforisch de gebeurtenissen rondom Domino Day, 2005.

“Tijdens het ontwerpen van deze muurschildering nam ik een verhaal uit de stad als referentie. Een mus werd gedood nadat hij dominostenen had omvergeworpen. De moord maakte veel mensen boos. Mijn werk hier gaat over elkaar niet over het hoofd zien in dit leven. Op de andere muur concentreer ik me op de vredige band tussen twee dieren. In tegenstelling tot mensen lijken ze een fijne manier van samenleven te hebben gevonden.”

🇬🇧  Artist Max on Duty finished this fun-colored wall next to the WTC in Leeuwarden. The painting metaphorically depicts the historic events surrounding Domino Day, 2005.

“While designing this mural, I took a story from the city as a reference. A sparrow was killed after it knocked down 23,000 dominoes. The killing angered many people. The mural is about not overlooking each other while living together. On the other wall, I focus on the peaceful bond between one animal and another. Unlike humans, they seem to have found a nice way to live together.”

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS