INFO

Max on Duty Wall #2. Kunstenaar Max on Duty maakte deze vrolijk gekleurde walls naast het WTC Hotel in Leeuwarden. Het werk, met de kenmerkende stijl van Max on Duty, beeldt metaforisch een van de meest spraakmakende momenten van de Nederlandse tv-geschiedenis uit: Dominoday, 2005, in hetzelfde gebouw, toen een mus bijna de miljoenen dominostenen liet omvallen. Vanwege de mogelijkheid om mogelijk een wereldrecordpoging te verpesten, moest de mus zijn vroege ondergang tegemoet zien. De schilderijen zijn een mooie en betekenisvolle weergave van deze soms bijzondere relatie tussen mens en dier. 

🇬🇧  Artist Max on Duty finished this fun-colored wall next to the WTC in Leeuwarden. The painting, with its distinctive Max on Duty style, metaphorically depicts one of the craziest moments in Dutch tv history; Dominoday, 2005, in the same building, when a sparrow almost ruined the set up of millions of domino building blocks. Because of the possibility of almost ruining a world record attempt, the sparrow had to meet his early demise. The paintings are a beautiful and meaningful representation of the relationship between humans and animals.

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS