INFO

De Franse kunstenaar en muralist SCKARO brengt met dit werk zijn dynamische muurschilderingen naar Lelystad. Tijdens zijn onderzoek naar Lelystad ontdekte hij dat wetenschappers een 10.000 jaar oude beschaving op de bodem van de noordzee vonden, waarbij ze veel artefacten zoals gebruiksvoorwerpen en speerpunten hadden aangetroffen. Dit werk symboliseert de overdracht van deze oude beschaving naar de moderne maatschappij. Oscar combineert in zijn muurschilderingen hyperrealistische elementen met experimentele en dynamische vormen, wat vaak een vervreemdend en bijna droomachtig beeld oplevert. Het werk is te vinden in ‘t Lelycentre in Lelystad.

With this work, the French artist and muralist SCKARO brings his dynamic murals to Lelystad. During his research on Lelystad, he discovered that scientists found a 10,000-year-old civilization at the bottom of the North Sea, where they had found many artifacts such as utensils and spearheads. This work symbolizes the transfer of this ancient civilization to modern society. Oscar combines hyper-realistic elements with experimental and dynamic forms in his murals, often resulting in an alienating and almost dream-like image. The work can be found in ‘t Lelycentre in Lelystad.

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS