INFO

Fotograaf en kunstenaar SONAC, aka Sophie Photographe, plaatst haar dieren in een nieuwe en ongewone omgeving. SONAC maakt zelf de foto’s van de dieren en vervolgens plaatst ze deze aan de hand van posters op een locatie. Met haar werk probeert ze mensen bewust te maken van de plaats die dieren innemen in onze samenleving. Deze lynx kan je vinden boven hotel Het Anker aan de Eewal in Leeuwarden. 

EN: Photographer and artist SONAC, aka Sophie Photographe, places her animals in a new and unusual environment. SONAC takes the pictures of the animals herself and then places them as posters at a new location. With her artworks, she tries to make people aware of the place animals occupy in our society. This lynx can be found above hotel Het Anker on the Eewal in Leeuwarden

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS