INFO

ENG: Dzia primarily depicts wild animals, creating a mosaic of colors following the contours of the animal’s form and adding tonal shading. His work reincorporates animals into an urban environment. This bird fits perfectly in its environment, even matching the pet birds of the neighboring apartment!

The blue and yellow refer to the colors of the city. The green is a reference to the green environment. People from different backgrounds and nationalities live in this neighborhood. This diversity brings life. People learn and discover from each other and they communicate and embrace the experience. The artwork is a representation of this. Give each other space and respect.”

NL: Dzia beeldt voornamelijk wilde dieren af, waarbij hij de contouren van de vorm van het dier volgt. Hierdoor onstaant een kleurrijke mozaïek van kleuren! Zijn werk integreert dieren opnieuw in een stedelijke omgeving. Deze vogel past perfect in zijn omgeving!

DZIA: “Het blauw-geel verwijst naar de kleuren van de stad. Het groen is een verwijzing naar de groene omgeving. In deze wijk leven mensen van verschillende achtergronden en nationaliteiten. Deze diversiteit doet leven. Men leert en ontdekt van elkaar en men communiceert en omarmt de ervaring. Het kunstwerk is hiervan een voorstelling. Geef elkaar de ruimte en respect.”

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS