INFO

Klaas Lageweg: Clay and Clouds (The Dream and the Reality)

ENG: Realism, pixels, and abstractions: a work that screams Klaas Lageweg! The Dutch painter and muralist creates murals that are meant to be conversation pieces. Following his instincts and intuition, he brings his imagination to reality! For Leeuwarden, he created this intriguing artwork.

Klaas Lageweg: “Dreaming through the clouds brings you freedom and hope. Working through the clay brings you sobriety, insights, and reality. In contrast, you find the essence!”

NL: Realisme, pixels en abstracties: dat schreeuwt Klaas Lageweg! De Nederlandse schilder en muralist maakt murals die bedoeld zijn als gespreksstukken. Door zijn instinct en intuïtie te volgen, brengt hij zijn verbeelding tot werkelijkheid! Voor Leeuwarden maakte hij dit intrigerende kunstwerk.

Klaas Lageweg: “Dromen door de wolken (met Surinaamse vogelgeluiden) brengt je vrijheid en hoop. Werken door de (Noordelijke) klei brengt je nuchterheid, inzichten en realiteit. In de contrasten vind je de essentie!”

LOCATION

MEDIA

LOCATION

MORE WALLS